להצטרפות

איך מצטרפים?

הצטרפות להסתדרות כרוכה בהסכמה וולנטרית ואישית של כל עובד. על מנת שההסתדרות תהווה הארגון היציג של העובדים במקום עבודה, מעל שליש מהעובדים צריכים להביע את הסכמתם למהלך דרך הצטרפות להסתדרות. ההצטרפות להסתדרות נעשית על ידי חתימה על טופס הצטרפות, או על ידי הצטרפות באינטרנט דרך אתר ההרשמה להסתדרות.

 

במילוי הטופס יש להקפיד על פרטים מלאים,

במקום העבודה יש לרשום: "פרטנר"
האיגוד המקצועי: אין צורך למלא
מבקש להצטרף: "התאגדות ראשונית"
משלם באמצעות: לסמן "מקום העבודה"