עלות דמי חבר להסתדרות

 

שיעור דמי החבר בהסתדרות הינו 0.90% מהשכר [פחות מאחוז] עד לגובה תקרת השכר אשר מתעדכנת אחת לשנה. תשלום דמי החבר מעוגן בחקיקה ובהסכמים קיבוציים.

כמו כן, דמי החבר הם הוצאה מוכרת ממס ועל דמי החבר יש החזר מס לעובד במשכורת.

עובד הנהנה מהסכם קיבוצי אך אינו חבר הסתדרות מחויב לשלם דמי טיפול בסך 0.75% מהשכר עד לגובה תקרת השכר אשר מתעדכנת גם כן אחת לשנה.